Onfond

Airi clinicรับสมัครผู้ช่วยแพทย์-ทางด้านความงาม กรุงเทพวิภาวดี16

  • Home
  • Airi clinicรับสมัครผู้ช่วยแพทย์-ทางด้านความงาม กรุงเทพวิภาวดี16
Onfond ทีมงาน asked 2 ปี ago
รายละเอียดงาน
1.รับสมัครผู้ช่วยแพทย์ (พยาบาล) เดือนละ 20,000+ บาท/เดือน
- พร้อมประจำคลินิก
หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ช่วยแพทย์ทำหัตถการต่างๆ เช่นการทำเลเซอร์ หรือ หัตถการที่เกี่ยวข้องกับความงาม
- สามารถทำหัตถการแทนแพทย์ได้ในบางกรณี เช่น การเจาะให้น้ำเกลือ ฉีดยา และมีทักษะการเปิดเส้นที่ดี
- หากมีประสบการณ์ทางด้านเกี่ยวกับผิวพรรณและความงาม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ดูแลเครื่องมือแพทย์
- เตรียมความพร้อม/ดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยของเครื่องมือ อุปกรณ์ภายในสถานที่ปฏิบัติงาน
- ช่วยเหลือปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

*ใช้ของแท้ทั้งหมด *
** เจ้าของทำงานการตลาดด้านคลินิกความงามกว่า7ปี รับประกันเคสเยอะ **

** วิธีการสมัคร **
ติดต่อ
น.ส. ชฎาวรรณ หาญประจันทร์ (คุณเอ็ม)
Airi Clinic
179/3 ซอยวิภาวดี16 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 065-587-4530
LINE ID : mmiess22
E-mail : Airi.clinic@gmail.com

 

 / 

Sign in

Send Message

My favorites